Bếp xào đôi điện từ

Bếp Inox

Điện năng:12 kw x 2

380 V/ 50Hz

KT: 1800x1100x1250

Price: 0,00 VND

Bếp xào đơn điện từ

Bếp Inox

Điện năng:12 kw

380 V/ 50Hz

KT: 1100x1100x1250

Price: 0,00 VND