Bếp Inox

Điện năng:12 kw x 2

380 V/ 50Hz

KT: 1800x1100x1250

Price: 0,00 VND