Bếp Inox

Điện năng:12 kw

380 V/ 50Hz

KT: 1100x1100x1250

Price: 0,00 VND