Bếp xào đôi

Bếp xào đôi thế hệ mới dùng gas, sử dụng quạt gió.

Bếp cải tiến gọn nhẹ, đánh lửa tự động, bộ đốt ưu việt, mạnh và nhiệt lượng cao.

Chât liệu Inox.

KT: 1400×800

Price: 0,00 VND

Bếp xào đơn

Bếp xào thế hệ mới, dùng gas, quạt gió. Bộ đốt ưu việt, mạnh và nhiệt lượng cao. Đánh lửa tự động.

Chất liệu inox. Gọn gàng.

KT: 700×800

Price: 0,00 VND