Bếp xào đôi thế hệ mới dùng gas, sử dụng quạt gió.

Bếp cải tiến gọn nhẹ, đánh lửa tự động, bộ đốt ưu việt, mạnh và nhiệt lượng cao.

Chât liệu Inox.

KT: 1400x800

itsec_enable_ssl:

Price: 0,00 VND