Chất liệu Inox
Đánh lửa tự động
Tích hợp khay hứng dầu mỡ bên dưới.
KT: 985x685x460

itsec_enable_ssl:

Price: 0,00 VND