Chậu rửa bếp công nghiệp, bếp nhà hàng được thiết kế theo quy mô bếp, đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn:

  • Sử dụng chất liệu thép không gỉ
  • Chậu rửa có kích thước lớn phù hợp với công việc của bếp nhà hàng
  • Vòi nước/ thoát nước tiêu chuẩn
  • Có thể tháo lắp, di chuyển vị trí

Chậu rửa bếp công nghiệp, bếp nhà hàng được thiết kế theo quy mô bếp, đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn:  Sử dụng chất liệu thép không gỉ Chậu rửa có kích thước lớn phù hợp với công việc của bếp nhà hàng Vòi nước/ thoát nước tiêu chuẩn Có thể tháo lắp, di chuyển vị trí

Price: 0,00 VND