Tủ hấp cơm dùng đện
Chất liệu Inox
Hấp một lần từ 20kg đến 80kg tuỳ theo loại tủ
Cơm chính đều ngon, nhanh (khoảng 50 phút/ lần)
Tự động cấp nước, cảnh báo tự động khi thiếu nước.
KT loại 6 khay: 690x560x1150
Có các loại từ 6 khay, 8, 10, 12 và 24 khay.

itsec_enable_ssl:

Price: 0,00 VND